nif

Medlemsfordeler

Vurderer du medlemskap? Les mer om hva vi står for, og hva du får som medlem.

Les mer

Aktuelt

Vilje & Vekst 26. april 2016

Faglig påfyll og en arena for nettverksbygging står sentralt når næringslivet i Fjellregionen samles til Vilje & Vekst. Hovedtema på årets Vilje & Vekst er hvordan næringslivet i vår del av landet kan ta tak i og utnytte nye muligheter gjennom innovasjon og utvikling. Konferansen løfter særlig fram tre mulighetsområder og inviterer næringslivet til å diskutere disse i dybden; bioøkonomi, opplevelsesøkonomi og framtida for vareproduserende industri i regionen. Som en del av konferansen vil det være tre parallelle sesjoner som går i dybden på hver av disse mulighetsområdene.

Når og hvor: Storstuggu Kultur- og konferansesenter på Røros, torsdag 26. april.
Påmelding: http://roroshagen.no/vilje_vekst/
Påmeldingsfrist: 9. april

Pris: 500 (medlm.) 650 (ikke medlm.)

Åge Skinstad, regiondirektør i NHO Innlandet, er kjent for bl.a. å ha vært landslagssjef for norsk langrenn. Nå kommer han til Tynset for å fortelle om hvordan mål, samarbeid, endringsdyktighet, involvering, entusiasme og verdier fører til gode prestasjoner.

Næringstreffet er et samarbeid mellom NHO Innlandet, Næringsforum i Fjellregionen og Rørosregionen Næringshage.

Sted: Kompetansesenteret på Tynset
Tid: Onsdag 20. januar kl 08.30 – 11.30

Næringstreffet er gratis, og frokost serveres ved oppstart.

Påmelding til Rørosregionen Næringshage: www.roroshagen.no/arrangement

pdfLes hele invitasjonen her

Regionrådet for Fjellregionen, Hedmark fylkeskommune og Hedmark Trafikk inviterer til seminaret «Å kjøre kollektivt i distriktene – nye løsninger» torsdag 7. januar kl 09.00-14.45 på Kompetansesenteret Aumliveien, Aumliveien 4 c, Tynset.

Bakgrunnen er utfordringen med å skape gode og bærekraftige kollektivtilbud i distrikter med få innbyggere. Målet er å få fram ideer som det kan arbeides videre med inn mot nye politiske beslutninger om kollektivtilbudene i årene som kommer både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Deltakelse er gratis, men av hensyn til bestilling av lunsj bes det om påmelding innen mandag 28. desember til post@fjellregionen.no

Les hele pdfinvitasjonen og programmet

I de siste par årene har Næringsforum i Fjellregionen avholdt styremøtene sine hos sine medlemsbedrifter. Som innledning, første post på agendaen, får vertsbedriften presentere seg og sin bedrift for styrets medlemmer, ofte sammen med en omvisning i bedriftslokalene.

Mandag 29. juni 2015 var styremøtet lagt til Havsjøveien på Røros, der Matråd AS var vertskap.

Matråd er forholdsvis nyetablert i Havsjøveien etter å ha flyttet virksomheten sin fra Tolga, fra det tidligere Tine-anlegget der.

Les pdfPresentasjon av Matråd AS.

Matråd AS

Fredag 30. oktober byr Ungt Entreprenørskap Hedmark på kaffe, te og rundstykker i kantina på Nord-Østerdal Videregående på Tynset. Der vil det bli gitt info om hva en mentor kan stille opp med ovenfor ungdomsbedriftene og hvilket utbytte man kan ha av å være mentor. Deretter får ungdomsbedrifter og næringsliv mulighet til å presentere seg, etterfulgt av tid til mingling og frokost. Arrangementet varer fra kl 8:00 til 9:30. Bevertning og deltagelse er gratis. Deltagelse forplikter ikke til å stille som mentor, men man får mulighet til å bli kjent med regionens ungdomsbedrifter, starte samarbeid eller gi noen gode råd på veien. Likeledes gis elevene som skal starte ungdomsbedrift en mulighet til å bli kjent med det regionale næringslivet.

Link til påmelding for næringslivet

Link til påmelding for elever og lærere

Påmeldingsfrist er 26. oktober. Velkommen!

Nord Østerdal vgs hallen Hedmark Fylkeskommune
Hallen på Nord-Østerdal videregående skole, Tynset. Foto: Hedmark Fylkeskommune

Følgende leserinnlegg fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge oppfordrer bedrifter i Fjellregionen til å bruke Skatte-FUNN-ordningen. Her kan det være mye penger å hente!

http://www.pressreader.com/norway/oestlendingen-nord-oesterdal/20150810/282308203827272/TextView