nif

Medlemsfordeler

Vurderer du medlemskap? Les mer om hva vi står for, og hva du får som medlem.

Les mer

Aktuelt

Vilje & Vekst 26. april 2016

Faglig påfyll og en arena for nettverksbygging står sentralt når næringslivet i Fjellregionen samles til Vilje & Vekst. Hovedtema på årets Vilje & Vekst er hvordan næringslivet i vår del av landet kan ta tak i og utnytte nye muligheter gjennom innovasjon og utvikling. Konferansen løfter særlig fram tre mulighetsområder og inviterer næringslivet til å diskutere disse i dybden; bioøkonomi, opplevelsesøkonomi og framtida for vareproduserende industri i regionen. Som en del av konferansen vil det være tre parallelle sesjoner som går i dybden på hver av disse mulighetsområdene.

Når og hvor: Storstuggu Kultur- og konferansesenter på Røros, torsdag 26. april.
Påmelding: http://roroshagen.no/vilje_vekst/
Påmeldingsfrist: 9. april

Pris: 500 (medlm.) 650 (ikke medlm.)

I de siste par årene har Næringsforum i Fjellregionen avholdt styremøtene sine hos sine medlemsbedrifter. Som innledning, første post på agendaen, får vertsbedriften presentere seg og sin bedrift for styrets medlemmer, ofte sammen med en omvisning i bedriftslokalene.

Mandag 29. juni 2015 var styremøtet lagt til Havsjøveien på Røros, der Matråd AS var vertskap.

Matråd er forholdsvis nyetablert i Havsjøveien etter å ha flyttet virksomheten sin fra Tolga, fra det tidligere Tine-anlegget der.

Les pdfPresentasjon av Matråd AS.

Matråd AS

Fredag 30. oktober byr Ungt Entreprenørskap Hedmark på kaffe, te og rundstykker i kantina på Nord-Østerdal Videregående på Tynset. Der vil det bli gitt info om hva en mentor kan stille opp med ovenfor ungdomsbedriftene og hvilket utbytte man kan ha av å være mentor. Deretter får ungdomsbedrifter og næringsliv mulighet til å presentere seg, etterfulgt av tid til mingling og frokost. Arrangementet varer fra kl 8:00 til 9:30. Bevertning og deltagelse er gratis. Deltagelse forplikter ikke til å stille som mentor, men man får mulighet til å bli kjent med regionens ungdomsbedrifter, starte samarbeid eller gi noen gode råd på veien. Likeledes gis elevene som skal starte ungdomsbedrift en mulighet til å bli kjent med det regionale næringslivet.

Link til påmelding for næringslivet

Link til påmelding for elever og lærere

Påmeldingsfrist er 26. oktober. Velkommen!

Nord Østerdal vgs hallen Hedmark Fylkeskommune
Hallen på Nord-Østerdal videregående skole, Tynset. Foto: Hedmark Fylkeskommune

Følgende leserinnlegg fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge oppfordrer bedrifter i Fjellregionen til å bruke Skatte-FUNN-ordningen. Her kan det være mye penger å hente!

http://www.pressreader.com/norway/oestlendingen-nord-oesterdal/20150810/282308203827272/TextView

 

Styret i Næringsforum i Fjellregionen har hatt sitt første møte etter årsmøtet og Vilje & Vekst-konferansen. Møtet ble avholdt hos SpareBank1 Hedmark på Tynset, hvor vi fikk omvisning i de nye, flotte lokalene av Ann Brudevoll og Geir Schjølberg. Vi i NiF gleder oss over at Vilje og Vekst ble en god og inspirerende møteplass; med økning i antall påmeldte og fornøyde deltagere som evaluerte konferansen til en gjennomsnittlig score på 8 av 10 som høyest mulig score. Andre saker på styremøtet var referat fra Jernbane-, Vei-, Flytilbud- og Utdanningsforum hvor NiF er aktivt med for å påvirke regionens rammevilkår.

Viktige saker fremover blir oppfølging av den regionale næringsutviklingen, og tett dialog med de to regionale næringssjefene og øvrig regionalt næringsapparat. Kommunereform, kommunevalg og tett dialog med politikere, både regionalt og nasjonalt, er også viktige områder for oppfølging.

Styret Næringsforum mai 2015
Det nye styret i NIF på omvisning hos Ann Brudevoll i Sparebank1 Hedmark. Fra venstre: Styreleder Arne Horten, Kristin Siksjø (vara), Kristin Aas-Berntsen, Ann Brudevoll (Banksjef Bedriftsmarked), Petter Gullikstad (vara), Torbjørn Iversen, Maren Todal (nestleder) og Arne Støholen.

Årsmøtet blir avholdt i forbindelse med Vilje & vekst-konferansen, torsdag 23. april kl 18.00 på Røros Hotell.

Årsmøtepapirer:
pdfInnkalling til årsmøtet
pdfÅrsmelding
pdfÅrsregnskap med revisjonsberetning
pdfBudsjett for 2015

Vel møtt!

 

Nyhetsbrev

Meld deg på NIFs nyhetsbrev, og motta nyttig informasjon og faglig informasjon.