NiFs hovedformål er å bidra til vekst, utvikling og etableringslyst for næringslivet i Fjellregionen. Nif er med på å tilrettelegge for utvikling og gode rammevilkår i området, som kan bidra til økt bolyst.

Næringskonferanse på Tolga

Velkommen til næringskonferanse på Tolga 8. juni 2023!

Påmelding

Rørosklyngen, Innovasjon Norge, Rørosregionens Næringshage, Klosser Innovasjon og Næringsforum i Fjellregionen er arrangører av arrangementet.

«Hjemme hos» styremøte hos NØK på Tynset

For å løfte medlemmenes utfordringer og muligheter, inviterte NiF med seg stortingsrepresentant Per Morten Sandtrøen til styremøtet som ble avholdt hos medlemsbedriften NØK.

Årsmøte for Næringsforum i Fjellregionen

Årsmøte i Næringsforum i Fjellregionen arrangeres hos Norsk Helsearkiv på Tynset onsdag 29 mars 2023

Årsmøte i Næringsforum i Fjellregionen arrangeres på Norsk Helsearkiv på Tynset onsdag 29. mars 2023.