NiFs hovedformål er å bidra til vekst, utvikling og etableringslyst for næringslivet i Fjellregionen. Nif er med på å tilrettelegge for utvikling og gode rammevilkår i området, som kan bidra til økt bolyst.

Ny daglig leder

Erling Aas-Eng tar fra 1. juli over den daglige ledelsen for Næringsforum i Fjellregionen.

De siste årene har Aas-Eng jobbet tett på landbruket gjennom ulike verv i Norsk Bondelag på fylkes- og nasjonalt nivå, men fra juli blir han igjen en aktiv bidragsyter til regionens næringsliv. Med mange års erfaring fra både privat- og kommunal sektor, har han med seg et verdifullt perspektiv og bred kompetanse.

Stort oppmøte på Næringskonferansen på Tolga

Nesten 100 personer var samlet til Næringskonferanse på Tolga 8. juni 2023. I det grønne skiftet står Fjellregionen fjellstøtt SAMMEN!

Næringskonferanse på Tolga

Velkommen til næringskonferanse på Tolga 8. juni 2023!

Rørosklyngen, Innovasjon Norge, Rørosregionens Næringshage, Klosser Innovasjon og Næringsforum i Fjellregionen er arrangører av arrangementet.