Bli medlem

Bli en viktig del av felleskapet! For å ha gjennomslagskraft i aktuelle saker må vi ha bred tilslutning fra alle deler av næringslivet.  

Innmelding og kontingent

  • Bedrifter 1-5 årsverk: kr 3 000,-  
  • Bedrifter 6-29 årsverk: kr 6 000,- 
  • Bedrifter 30+ årsverk: kr 10 000,-  
  • Personlig medlemskap: kr 600,-   

Ved utmelding etter at faktura er utsendt vil utmeldingen gjelde fra neste kalenderår.      

Har du spørsmål: e-post post@fjellforum.org

Et medlemskap i Næringsforum i Fjellregionen er en god investering! Vi ønsker din bedrift velkommen som medlem!

Medlemmer i Næringsforum i Fjellregionen