Styret

Styret består i 2019/2020 av:

Sigrid Martine Jansen

Styreleder
Sigrid M. Jansen (51) er daglig leder i Ren Røros Frontal as, og også merkevareansvarlig og en del av konsernledelsen i Ren Røros as. Sigrid er utdannet grafisk designer med etterutdanning i innovasjonsledelse. Sigrid er tidligere leder for Rørosregionen Næringshage og har god kjennskap til næringslivet i Fjellregionen. Sigrid representerer NiF i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen.
986 01 001 – sigrid.jansen@renroros.no

Arne Horten

Nestleder
Arne Horten (60) er adm. dir i Ren Røros Digital AS (Tidligere Infonett Røros) og medlem av konsernledelsen i Ren Røros AS. Arne er utdannet ingeniør, og har bred ledererfaring fra mange bedrifter i regionen. Gjennom arbeidet i disse bedriftene, har han god kjennskap til hvilke utfordringer disse står overfor, spesielt med hensyn til god logistikk. Arne representerer NiF i vegforum Rv 3.
901 05 593 – arne.horten@renroros.no

Per Arild Aas Eggen

Styremedlem
Per Arild Eggen (48) er bedriftsrådgiver i Sparebank1 Østlandet med arbeidsområde Nord-Østerdal. Per Arild har en bachelor i økonomi og et masterkurs i digital kommunikasjonsledelse. Per Arild har hatt ulike jobber innen bank og regnskapsbransjen. Han representerer NIF i møter hvor tema er kompetanseheving og utdanningstilbud.
414 57 269per.arild.eggen@sb1ostlandet.no

Merete Hektoen

Styremedlem
Merete Hektoen er daglig leder i NØK Kraft AS. NØK Kraft As er strømsalgsvikrsomheten til Nord Østerdal Kraftlag SA (tidligere marked). Merete har revisor utdanning og har arbeidet innen revisjon og kraftbransjen. Merete jobber for å skape møteplasser for næringslivet.
478 31 017merete.hektoen@nok.no

Terje Lysholm

Styremedlem
Terje Lysholm (51) er administrerende direktør i Røros Hotell-gruppen (Røros Hotell, Vertshuset Røros, Kaffestuggu og Erzscheidergården). Terje har lang fartstid innenfor reiseliv, primært hotell- og restaurantdrift både i Trondheim og ute i distriktet. Har jobbet mye med destinasjonsutvikling og sitter som styremedlem i Destinasjon Røros og Visit Trøndelag. Terje representerer NiF i temaer knyttet til reiseliv.
402 38 470terje.lysholm@roroshotell.no

Jakob Nordstad

Styremedlem
Jakob Nordstad (39) er utdannet planlegger fra UMB på Ås og jobber til daglig i Planråd AS. Planråd er et firma som jobber med eiendomsutvikling, arealplanlegging og samfunnsutvikling og har kontor på Lillehammer og Tynset. Jakob sitter med flere styreverv innen utbyggingsbransjen og er blant annet styreleder i BF-bygg Alvdal AS og er styremedlem i FIAS AS. I NIF jobber Jakob for at kommunene i Fjellregionen skal ha attraktive arealer til bolig og næringsutvikling og sitter i referansegruppa for næring i Fjellregionen, en referansegruppe for Regionrådet i Fjellregionen.  
970 03 854jn@planraad.no

Maren Solvang Johnsen

Varamedlem
Maren Solvang Johnsen (38) er driver og daglig leder av Søberg Gård på Alvdal. Gründer, bedriftseier og bonde. En bachelorgrad i eksportmarkedsføring og arbeidserfaring innen salg- og markedsføring. Aktiv i ulike styrer. Styremedlem i Rørosmat og Hanen Hedmark/Oppland. Styreleder i Os Trekultur AS og Opplev Alvdal. Maren representerer Nif i temaer knyttet til landbruk og lokalmat.
480 29 323maren@soberggard.no

Ottar Tollan

Varamedlem
Site Manager / Stedlig ansvarlig Flokk Røros. Flokk er Europas ledende produsent av sitteløsninger for kontoret, og produserer merkevaren HÅG på Røros. Ottar er Sivilingeniør innen produktutvikling og produksjon, med tilleggsutdanning innen bedriftsøkonomi og ledelse. Ottar er også styreleder for NMCC (Norwegian Mass Customization Cluster), en bedrifts-klynge som samarbeider for å sikre Regionen en ledende posisjon nasjonalt innen Masseprodusert Skreddersøm. www.rorosklyngen.no. Ottar representerer NiF i temaer knyttet til industri, og sitter i Lufthavnrådet.
909 20 343ottar.tollan@flokk.com