Styret

Styret består i 2024/2025 av:

Ottar Tollan

Styreleder
Site Manager / Stedlig ansvarlig Flokk Røros. Flokk er Europas ledende produsent av sitteløsninger for kontoret, og produserer merkevaren HÅG på Røros. Ottar er Sivilingeniør innen produktutvikling og produksjon, med tilleggsutdanning innen bedriftsøkonomi og ledelse. I tillegg til ledervervet i NiF, representerer han organisasjonen i temaer knyttet til industri, bygg og anlegg samt at han sitter i Lufthavnrådet. Ottar brenner blant annet for samarbeidet på tvers av kommune og fylkesgrenser i regionen, samt å sikre gode og forutsigbare rammebetingelser for industri og annet næringsliv. 

Tlf: 909 20 343 – ottar.tollan@flokk.com

Bjørn Børresen

Nestleder
Bjørn Børresen er siden 2017 direktør i Norsk Helsearkiv, som med mange ansatte er en viktig kompetansearbeidsplass i Nord-Østerdalen. Bjørn har lang erfaring som prosjektleder, og kommer fra stillingen som prosjektleder i Helse Nord, A-2 Norge AS og seniorrådgiver i Riksrevisjonen. Bjørn er engasjert i å inkludere flere i arbeidslivet, samt utvikle og tiltrekke oss den kompetansen vi trenger for utvikling i regionen. 

Tlf: 480 55 666 – bjobor@arkivverket.no

Ann Brudevoll

Styremedlem
Ann Brudevoll er banksjef for bedriftsmarked Østerdalen i Sparebank1 Østlandet med arbeidsområde landbruk og næring. Ann har en Master i Business Administration fra Handelshøyskolen BI. Hun har hatt ulike jobber innen bank og finans og også jobbet for Innovasjon Norge. Ann representerer NiF i møter hvor tema er lokalmat, primærnæring og plansaker. Ann engasjerer seg i utvikling av et bærekraftig landbruk i hele regionen og rådgiving til unge etablerere og potensielle hjemflyttere. 

Tlf: 918 39 033 – ann.brudevoll@sb1ostlandet.no

Ole Petter Hansæl

Styremedlem
Ole Petter Hansæl er markedssjef for Energi Pluss, et av Norges ledende solenergiselskaper. Selskapet ble etablert i 2016 og holder til på Tynset. Ole Petter brenner for ren energi og å få ting gjort. Som ansatt i en bedrift med sterk vekst er han også meget opptatt av hvordan vår region kan tiltrekke oss ansatte med den rette kompetansen. Han er glødende opptatt av bærekraft, entreprenørskap og kompetanse og vil bidra til å skape spennende og attraktive arbeidsplasser i fjellregionen. 

Tlf: 905 95 389 – oph@energipluss.com

Trond Motrøen

Styremedlem
Motrøen er daglig leder i Byggservice Nord-Østerdal. Han er opptatt av å bidra til god dialog med plan/byggesak i de enkelte kommunene, slik at det er tomter både til økt næringsutvikling og boligbygging i hele Fjellregionen.

trond@byggserviceno.no

Kjetil Kvarteig

Styremedlem
Kjetil Kvarteig er lokalmatansvarlig for Coop Midt-Norge SA. Han brenner for at lokalmatprodusenter skal lykkes med sin virksomhet og jobber hands on med veldig mange bedrifter innen matproduksjon. Kjetil representerer NiF i temaer knyttet til landbruk og lokalmat. Kjetil jobber for å løfte lokale produsenter opp og frem og er lidenskapelig opptatt av norsk mat. 

Tlf: 990 02 976 – kjetil.kvarteig@coop.no

Jan Otto Saur

Styremedlem
Jan Otto er leder for internlogistikk og produksjonsleder for konferanselinja hos Flokk. Han har bred erfaring fra logistikk og avfallsbransjen, og har hatt ulike lederroller i flere selskaper, sist hos FIAS. Jan Otto kjenner lokal næringsliv i regionen godt, og er opptatt av å sikre at infrastrukturen (vei-bane-fly-kraftforsyning) for eksisterende og nye næringsaktører ikke blir et hinder for utvikling og nyskaping. Regionen vil behøve tilflyt av kompetanse, og Jan Otto er opptatt av at det legges til rette for tilflytting. I tillegg er Jan Otto en som heier litt ekstra på gründere som tør å satse!

Tlf: 920 70 283- Jan.Otto.Saur@flokk.com