Styret

Styret består i 2020/2021 av:

Ottar Tollan

Styreleder
Site Manager / Stedlig ansvarlig Flokk Røros. Flokk er Europas ledende produsent av sitteløsninger for kontoret, og produserer merkevaren HÅG på Røros. Ottar er Sivilingeniør innen produktutvikling og produksjon, med tilleggsutdanning innen bedriftsøkonomi og ledelse. Ottar er også styreleder for NMCC (Norwegian Mass Customization Cluster), en bedrifts-klynge som samarbeider for å sikre Regionen en ledende posisjon nasjonalt innen Masseprodusert Skreddersøm. www.rorosklyngen.no. Ottar representerer NiF i temaer knyttet til industri og sitter i Lufthavnrådet. 909 20 343ottar.tollan@flokk.com

Sigrid Jansen

Nestleder
Sigrid M. Jansen (51) er daglig leder i Ren Røros Frontal as, og også merkevareansvarlig og en del av konsernledelsen i Ren Røros as. Sigrid er utdannet grafisk designer med etterutdanning i innovasjonsledelse. Sigrid er tidligere leder for Rørosregionen Næringshage og har god kjennskap til næringslivet i Fjellregionen. Sigrid representerer NiF i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen. 986 01 001 – sigrid.jansen@renroros.no

Per Arild Aas Eggen

Styremedlem
Per Arild Eggen (48) er bedriftsrådgiver i Sparebank1 Østlandet med arbeidsområde Nord-Østerdal. Per Arild har en bachelor i økonomi og et masterkurs i digital kommunikasjonsledelse. Per Arild har hatt ulike jobber innen bank og regnskapsbransjen. Han representerer NIF i møter hvor tema er kompetanseheving og utdanningstilbud. 414 57 269per.arild.eggen@sb1ostlandet.no

Merete Hektoen

Styremedlem
Merete Hektoen er markedssjef i Kraftriket. Hun har tidligere hatt ansvar for strømsalgsvirksomheten til NØK, som nå er fusjonert inn i Kraftriket. Hun er plassleder for Kraftriket Østerdalen. Merete har revisor utdanning og har arbeidet innen revisjon og kraftbransjen. Merete jobber for å skape møteplasser for næringslivet. 478 31 017merete.hektoen@nok.no

Terje Lysholm

Styremedlem
Terje Lysholm (51) er administrerende direktør i Røros Hotell-gruppen (Røros Hotell, Vertshuset Røros, Kaffestuggu og Erzscheidergården). Terje har lang fartstid innenfor reiseliv, primært hotell- og restaurantdrift både i Trondheim og ute i distriktet. Har jobbet mye med destinasjonsutvikling og sitter som styremedlem i Destinasjon Røros og Visit Trøndelag. Terje representerer NiF i temaer knyttet til reiseliv. 402 38 470terje.lysholm@roroshotell.no

Maren Solvang Johnsen

Styremedlem
Maren Solvang Johnsen (38) er driver og daglig leder av Søberg Gård på Alvdal. Gründer, bedriftseier og bonde. En bachelorgrad i eksportmarkedsføring og arbeidserfaring innen salg- og markedsføring. Aktiv i ulike styrer. Styremedlem i Rørosmat og Hanen Hedmark/Oppland. Styreleder i Os Trekultur AS og Opplev Alvdal. Maren representerer Nif i temaer knyttet til landbruk og lokalmat. 480 29 323maren@soberggard.no

Berit Nordseth Moen

Styremedlem
Administrerende Direktør i Alvdal Skurlag. Berit er utdannet ingeniør og var salgsleder i Norax AS før hun ble toppsjef hjørnesteinsbedrifen Alvdal Skurlag, som har 100 ansatte. Hun har også erfaring som politiker på Fylkestinget og brenner for næringsutvikling. Rv3 og Rørosbanen er viktige fokusområder fremover, det er også planregulering. At næringslivet har egnede arealer og funksjonelle transport/ferdselsårer er en forutsetning for opprettholdelse og vekst. Berit Nordseth Moen representerer Næringsforum i saker som har med ferdsel og arealplanlegging å gjøre.  992 20 405berit@alvdalskurlag.no