Dagskurs: Hvordan vinne offentlige anbudsrunder

Næringsforum i Fjellregionen inviterer alle regionale entreprenører og kommuner til kurs i offentlige anbud.

Sted: Tynset Studie og Høgskolesenter

Når: Mandag 18. Mars

Pris: kr 980,-  for medlemmer i NiF.  Pris ikke-medlem: kr 1400,-

Program for dagen

09.00 Velkommen

09.05 Innledning med Marie Stubsjøen og Thore Kleppen (KPMG).
Hvordan bør kommunene tenke før de legger ut på anbud. Hvordan ser de mulige tilbyderne ut? Hvordan kan tilbyderne organisere seg, og hva kan kommunene gjøre det for å gjøre det attraktivt å levere tilbud.

10.00-14.45 Gjennomgang av anskaffelsesregelverket, og anskaffelsesprosessen. 
Hvordan skal man utforme anbudsdokumentene , hva skjer i forhandlinger og hvordan forbereder man seg til dette, kontraktsforhandling og utforming, hvorfor blir tilbud avvist og hvordan kan man klage. Vi vil også dekke de nye miljøkravene og hvordan dette påvirker slike prosesser (Alejandro Serrando-Kristiansen)

14.45-15.00 Oppsummering (Thore Kleppen)

Om kurset: 

Foreleserne har alle bred erfaring fra offentlige anskaffelsesprosesser. De kjenner bygg og anleggsbransjen både generelt og lokalt, og har erfaring med hva som er viktig for kommunene.

Generelt er det ønskelig at næringslivet har god forståelse for prosessen og kravene i offentlige innkjøp.  Kurset vil være rettet mot offentlige innkjøp generelt, men med særlig vekt på bygg og anlegg. For tiden er dette en bransje som opplever særlig utfordrende marked og hvor kommunene vil kunne avhjelpe situasjonen med å legge til rette for at lokale leverendører kvalifiserer til å levere anbud. Kommunene er ofte den største innkjøperen i lokalmiljøet. Det er derfor viktig at man benytter muligheten til nybygg og vedlikehold i en tøff tid for byggbransjen.

Målgruppe:

Vi ønsker at både kommunene og næringslivet er representert på seminaret, da det vil være mye å lære for begge grupper, samt at det åpner for god dialog i pausene.
Fra kommunen bør dette være relevant for de som har ansvar for større innkjøp, samt næringssjefer og kommunedirektører. 

Fra næringslivet ønsker vi både styreledere, daglig ledere, samt de som skal utarbeid tilbud til det offentlige, inkl nødvendige kalkulasjoner som grunnlag for besvarelser.

Påmelding gjøre til Tynset Studie og Høgskolesenter