• fias
  • aukrust-ivarthoresen
  • roros
  • kjerkgata

Medlemsfordeler

Vurderer du medlemskap? Les mer om hva vi står for, og hva du får som medlem.

Les mer

NIF blogg

Mot alle odds - Av Arild Løvik, Næringssjef Regionrådet for Fjellregionen

For noen dager siden deltok jeg sammen med et 20-talls andre på to seminarer om ulike utviklingsprosjekter for Fjellregionen.

Morten Ørbeck fra Østlandsforskning viste hvordan sentraliseringen i Norge har skutt voldsomt fart de to siste tiårene. Siden 1990 har folketallet i Oslo/ Akershus økt med nesten 50%, mens Innlandet har stått omtrent stille, og kurven som viser sentraliseringstendensene blir stadig brattere. Det foregår en rivende utvikling rundt de store byene og langs hele kysten, inkludert Nord-Norge, mens Innlandet er preget av stabilitet. Og i Fjellregionen er vi i innlandet av Innlandet. Vi er nesten så langt unna storbyer, høgskoler, forskningsinstitusjoner, olje og fisk som det går an å komme i dette landet. Vi har lite av det som kan gi oss vekst, men mye av det som ikke vokser, for eksempel landbruk, som står foran fire jordbruksoppgjør på rad med Listhaug.   

Les mer...

viljeogvekst2013

Røros Hotell, 3-4. april 2014
Besøk www.viljeogvekst.no

29. april ble det avhold årsmøte i Næringsforum i Fjellregionen på Tolga
Årsmelding og protokoll kan leses her. 

Forprosjektmidler BKA (basiskompetanse i arbeidslivet)

Har ansatte i bedriften deres behov for kurs i grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter)? Senter for voksnes læring i Nord-Østerdalen kan søke om forprosjektmidler som omfatter informasjonsmøter med bedrifter, kartlegging og rekruttering med søknadsfrist 6.mai. Les mer om mulighetene her: http://www.vox.no/nyheter/3-millioner-til-forprosjekter-i-BKA/

Ta kontakt med Runa Finborud, Senter for voksnes læring i Nord-Østerdalen, mobil: 915 99 478 e-post: runa.finborud@hedmark.org hvis dere er interessert.

Årsmøtet i NIF 2014 avholdes på Tolga handelssenter tirsdag 29. april kl. 19.00.

Tolga Handelssenter ligger i 2. etasje over Coop Marked i Tolga sentrum. 

Send melding til post@fjellforum.org dersom du ikke har fått tilsendt årsmøtepapirene. 

Vel møtt!

I mars var det drøyt 2.200 passasjerer som trafikkerte med rutefly til og fra Røros flyplass. Det er en økning på fire prosent fra samme måned i fjor.

Les mer på nettsiden til Arbeidets Rett: http://www.retten.no/lokale_nyheter/article7269754.ece

Kommende aktiviteter

Se kalender

Månedens bedrift

NORAX

Norax er en allsidig bedrift med rundt 20 ansatte, og de produserer mer enn bare sparker!

Les mer

Nyhetsbrev

Meld deg på NIFs nyhetsbrev, og motta nyttig informasjon og faglig informasjon. Første nyhetsbrev kommer ut i januar 2014.