SJ overtar driften av Rørosbanen

SJ overtar driften av Rørosbanen fra 7. juni 2020. De hadde møte med Jernbaneforum i januar og ønsker å øke tilbudet med en ny avgang på formiddagen. Det nye rutetilbudet vil tidligst tre i kraft desember 2021. Vi ønsker innspill fra næringslivet slik at NIF kan gi en samlet tilbakemelding til SJ via Jerbaneforumet.

Fra 7. juni 2020 overtar SJ driften av Rørosbanen. De møtte Jernbaneforum i januar og la frem tanker om en ny avgang og bedre serveringstilbud.

I hovedsak ønsker de å øke tilbudet med en ny avgang på formiddagen, i tillegg å tilby et nytt serveringstilbud til reisende. Den nye avgangen vil tre i kraft i løpet av desember 2021. SJ ønsker innspill på tidspunkt for den nye avgangen. NIF ønsker innspill fra næringslivet slik at vi kan samkjøre ønsker fra nærings- og reiseliv.