Næringskonferanse på Tolga 8. juni 2023

Velkommen til næringskonferanse på Tolga kulturhus – Vidarheim 8. juni 2023 fra klokken 08.30 – 15.00.

Rørosklyngen, Innovasjon Norge, Rørosregionens Næringshage, Klosser Innovasjon og Næringsforum i Fjellregionen er arrangører av konferansen.