Stort oppmøte på Næringskonferansen på Tolga

Nesten 100 personer var samlet til Næringskonferanse på Tolga 8. juni 2023. I det grønne skiftet står Fjellregionen fjellstøtt SAMMEN!

I det grønne skiftet står Fjellregionen fjellstøtt SAMMEN! På konferansen ble temaer som Energikrise gir mulighetsrom, Robusthet og kompetanse, Bærekraft i praksis og Klimaplan for din bedrift løftet frem. 13 gode innledere var fordelt på de ulike temaboksene, avbrutt av gode pauser med lokalmat på menyen.

Dette var et samarbeid mellom fra venstre Kristin Siksjø i Innovasjon Norge, Anja Tjelflaat i Rørosklyngen, Silje Frogner Tangen i Næringsforum i Fjellregionen, Mali Hagen Røe i Klosser Innovasjon og Bente Bakos i Rørosregionens Næringshage.

Ordfører i Tolga kommune, Bjørnar Tollan Jordet åpnet konferansen.

Godt oppmøte i Vidarheim på Tolga.

Næringsliv, Fjellregionen | Marike og Roar har noe til felles: De har kjøpt garder og plassert hjertet sitt i Vingelen (retten.no)

Næringsliv, Tolga | Ola var med nå også: Torsdag kom 100 på den nye næringskonferansen (retten.no)

Næringsliv, Folldal | Ole-Martin hentet hjem Kim: – Salgssjef har vi ikke hatt før (retten.no)