Næringskonferanse på Tolga

Velkommen til næringskonferanse på Tolga 8. juni 2023!

Rørosklyngen, Innovasjon Norge, Rørosregionens Næringshage, Klosser Innovasjon og Næringsforum i Fjellregionen er arrangører av arrangementet.