«Hjemme hos» styremøte hos NØK på Tynset

For å løfte medlemmenes utfordringer og muligheter, inviterte NiF med seg stortingsrepresentant Per Morten Sandtrøen til styremøtet som ble avholdt hos medlemsbedriften NØK.

Sist styremøte ble avholdt hos NØK sine lokaler på Tynset. Der snakket kraftlagssjefen Ivar Müller Often om energi, muligheter og forventninger til prisutvikling, samt hvilke muligheter og fremtidsutsikter som gjelder innenfor energi i Fjellregionen. Nye næringer som etableres i regionen må ha mye av kraften og det må derfor produseres mer kraft. Etter 2027 er Norge avhengig av import av strøm. Fjellregionen må bygge ut produksjonskapasiteten for å møte behovet for mer kraftetterspørsel. Hva er det viktigste NØK kan gjøre for sine eiere og abonnenter nå? NØK må jobbe for å bli selvforsynt med energi. NØK har kapital, prosjekter og kompetanse. Det vil gi flere investeringer som resulterer i ytterligere næringsutvikling. Often sier: «Vi sitter på enorme ressurser som kan løfte hele regionen!».


Vi må utnytte disse energiressursene ved å se på regionen med andre øyne. Fjellregionen har mye areal som kan brukes. Det må forutsettes god arealplanlegging og flere etableringer av næringsarealer. Målet er å utbygge til 300 GWH. Hva kan Næringsforum i Fjellregionen gjøre? NiF må fremsnakke vindkraftprosjektet. Vindkraft kan gi regionen mye strøm, slik at regionen kan bli selvforsynt. Det vil i sin tur føre til at strømprisene kan holdes lave. Det er en konkurransefordel i regionen og vi er en av få regioner i Norge som har en verdistyrt egenkapital. Lavere fastpriser på strøm skaper mer forutsigbarhet for medlemmene i NiF. Stortingsrepresentant Per Martin Sandtrøen var invitert til dette styremøtet og han fortalte blant annet at regjeringen jobber med å legge den lokale reguleringen inn i plan- og Bygningsloven. På den måten får kommunene selv ta kontroll over en eventuell utbygning i regionen. Fra venstre: Ivar M. Often i NØK, styreleder i NiF Ottar Tollan og stortingsrepresentant for SP, Per Martin Sandtrøen.

NØK – Nord-Østerdal Kraftlag SA – Positiv energi til alle! (nok.no)

Næringsforum i Fjellregionen, Nord-Østerdal | Med vindkraft er det mulig å produsere nok strøm «til eget bruk» (retten.no)

Fra venstre: Bjørn Børresen, Ole Petter Hansæl, Ottar Tollan, Silje Frogner Tangen, Ivar M. Often, Per Martin Sandtrøen, Kjetil Kvarteig, Ann Brudevoll, Trond Motrøen og Bente Bakos.