Lavere flybillettpriser og krav om nattparkerte fly på Røros lufthavn

Onsdag formiddag presenterte regjeringa endringer i FOT-rutene på kortbanenettet. Dette vil gi lavere billettpriser langs kortbanenettet i Norge, inkludert flyruten mellom Røros og Gardermoen. I tillegg stiller regjeringen krav til nattparkert fly på Røros lufthavn.

2 av styremedlemmene i Næringsforum i Fjellregionen sitter i Lufthavnrådet på Røros. Nå er det blitt endringer i FOT-rutene og det betyr lavere makspris på flybilletter og krav om nattparkert fly. Dette gir mer forutsigbarhet for næringslivet, reiselivet og for alle pendlere i Fjellregionen.

Les mer:

https://fjell-ljom.no/nyheter/roros/politikk/har-kjempet-for-dette-hver-dag/19.6877

https://www.retten.no/det-blir-nattparkert-fly-og-billigere-billetter/s/5-44-754311

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringa-vil-redusere-billettprisane-og-styrke-rutetilbodet-pa-fot-rutene/id2966574/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsvarsel20230315-9%3A16%20AM&fbclid=IwAR2A6d6Wp4-wEjEuEDLM4h6OjZj5gCxR3zHRkNRzXrRvy6aTxFl1RyJZzYg