Foran fra venstre: Produkt- og produksjonsdirektør Bjørn Ligård, styremedlem Ole Petter Hansæl, varaordfører i Os kommune Per Ousten, styremedlem Terje Lysholm, daglig leder i NiF Silje Frogner Tangen, styremedlem Eirin Ulvan. styreleder Ottar Tollan, styremedlem Ann Brudevoll, nestleder Bjørn Børresen, styremedlem Kjetil Kvarteig og daglig leder Pål Kjellesvig Dalløkken.

«Hjemme hos» styremøte hos OS ID på Os

I midten av februar 2023 holdt Næringsforum i Fjellregionen styremøte «hjemme hos» OS ID på Os.

Styremøtet ble avholdt hos den hypermoderne og høyt automatiserte bedriften OS ID på Os. Der presenterte daglig leder Pål Kjellesvig Dalløkken hvem OS ID var når de startet og hvem de er i dag. Bedriften er i dag en del av et stort amerikansk konsern (MSD), som er verdens nest største farmasiselskap. Dette konsernet har 68.000 ansatte og er tilstedeværende i over 100 land globalt. Det er 45 personer som er tilknyttet avdelingen på Os. Styret i NiF fikk en flott presentasjon i bedriftens produksjonslokaler.

I tillegg var varaordfører i Os kommune, Per Ousten, representert. Næringsforum i Fjellregionen fokuserer sterkt på å få mer næringsvennlige kommuner, slik at dette kan stimulere til økt etableringslyst, vilje til å satse og fortsatt vekst og utvikling av eksisterende næringer i hele regionen. Næringsforum i Fjellregionen skal bidra til å skape næringsvennlige kommuner og synliggjøre regionen. På “hjemme hos” møtene skal Næringsforum i Fjellregionen diskutere dagsaktuelle tema sammen med medlemsbedriften. På dette møtet hos OS ID ble det blant annet diskutert hvilke utfordringer bedriften har i dag. Ledelsen var klar på at de ønsket at både kommunen og NiF kan være med på å påvirke de utfordringene som er nå. Tilgang på de riktige personene og rett kompetanse, flytilbudet og strømpriser er de 3 største utfordringene daglig leder skisserer for styret i NiF og kommuneledelsen. OS ID trenger mer forutsigbarhet i et mer utfordrende marked, hvor de tidligere har hatt komkurransefortrinn med blant annet lave strømpriser.

https://www.osid.no

https://www.retten.no/tre-ting-er-med-nar-bedriftsleder-pal-tegner-bildet-i-februar-2023/s/5-44-745247