«Hjemme hos» styremøte hos Byggservice N-Ø på Tynset

Sist styremøte i Næringsforum i Fjellregionen ble avholdt «hjemme hos» Byggservice N-Ø på Tynset.

Foran fra venstre: Selger Trond Motrøen, daglig leder i NiF Silje Frogner Tangen, styreleder Ottar Tollan, daglig leder i Byggservice Jon Gunnar Rønningen, selger Morten Motrøen, nestleder Bjørn Børresen, styremedlem Ole Petter Hansæl, styremedlem Kjetil Kvarteig, næringssjef i Tynset kommune Dag Nyeggen, styremedlem Ann Brudevoll, styremedlem Terje Lysholm og styremedlem Eirin Ulvan.

Hjemme hos» styremøte hos Byggservice Nord-Østerdal på Tynset

Sist styremøte ble avholdt hos Byggservice Nord-Østerdal på Tynset. Der presenterte daglig leder Jon Gunnar Rønningen hvem Byggservice N-Ø er og hvilke tjenester de tilbyr til kundene sine sammen med sine samarbeidspartnere Os Entreprenør og Alvdal Bygg. De har prosjekter i hele Fjellregionen, fra Koppang i sør til Holtålen i nord. Byggservice N-Ø fokuserer på å bygge kostnadseffektivt. Det er i dag mindre byggtekniske utfordringer og ventilasjonen er mye bedre i nye bygg. De skal også sertifisere seg som energirådgivere.

I tillegg var næringssjefen i Tynset kommune, Dag Nyeggen, representert. Næringsforum i Fjellregionen fokuserer sterkt på å få mer næringsvennlige kommuner, slik at dette kan stimulere til økt etableringslyst, vilje til å satse og fortsatt vekst og utvikling av eksisterende næringer i hele regionen. Næringsforum i Fjellregionen skal bidra til å skape næringsvennlige kommuner og synliggjøre regionen. Det er viktig å ha kommunene med på laget. Kommunene må stimulere til næringsutvikling ved å synliggjøre den regulerte næringen og jobbe for raskere behandling av kommunedelplanene. På “hjemme hos” møtene skal Næringsforum i Fjellregionen diskutere dagsaktuelle tema sammen med medlemsbedriften. På dette møtet hos Byggservice N-Ø ble det blant annet diskutert at kommunedelplanen på Tynset ble redigert for sent og at det er utfordrende med for lite arealer og tomter. Positivt for byggebransjen er at det er lite utfordringer med å få tak i riktig kompetanse om dagen til denne næringen, da det er flere som søker seg til yrkesfag lokalt. De har i dag i hovedsak kun egne ansatte med 2 lærlinger og er over 50 ansatte totalt.

Byggservice Nord-Østerdal AS | Nordbohus

Næringsliv, Tynset | Tok tempen på byggebransjen: – Vi har aldri permittert noen her (retten.no)