«Hjemme hos» styremøte hos Feste NordØst på Tolga

I slutten av oktober 2022 holdt Næringsforum i Fjellregionen styremøte “hjemme hos” Feste NordØst på Tolga.

Bak fra venstre: Styreleder Ottar Tollan, nestleder Bjørn Børresen og styremedlem Ole Petter Hansæl. Foran fra venstre: Daglig leder i NiF Silje Frogner Tangen, daglig leder i Feste NordØst Stine Ringnes, Landbruks- og næringssjef Kjersti Ane bredesen og styremedlem Ann Brudevoll.

«Hjemme hos» styremøte hos Feste NordØst på Tolga.

I slutten av oktober 2022 holdt Næringsforum i Fjellregionen styremøte “hjemme hos” Feste NordØst på Tolga. Der presenterte daglig leder Stine Ringnes hvem Feste NordØst er og hva de jobber med, samt hva som er bedriftens utfordringer og hvordan Næringsforum i Fjellregionen kan hjelpe de med disse. I tillegg var landbruks- og næringssjefen representert ved Kjersti Ane Bredesen. Næringsforum i Fjellregionen fokuserer sterkt på å få mer næringsvennlige kommuner, slik at dette kan stimulere til økt etableringslyst, vilje til å satse og fortsatt vekst og utvikling av eksisterende næringer i hele regionen. Utfordringene for medlemsbedriftene er ofte like og det som er gjennomgående nå er de økte strømprisene og det å få riktig kompetanse til bedriften. Næringsforum i Fjellregionen skal bidra til å skape næringsvennlige kommuner og synliggjøre regionen. Vi skal sikre faglig påfyll gjennom å tilrettelegge for møteplasser, vi skal gjøre regionen attraktiv gjennom mer profilering, samt hjelpe bedriftene med å skaffe riktig kompetanse for videre utvikling. På “hjemme hos” møtene skal Næringsforum i Fjellregionen diskutere dagsaktuelle tema sammen med medlemsbedriften. På dette møtet hos Feste NordØst ble det diskutert plan, byggesak og geodata. Feste NordØst kjenner seg igjen i det som er ytret i media og mener at kommunene må forstå at de skal være en serviceinstitusjon.

www.feste.no/nordst

https://www.retten.no/feste-nordost-fikk-besok-mange-vet-ikke-hva-vi-driver-med/s/5-44-706224