Norsk Helsearkiv besøker Flokk på Røros

I september besøkte Norsk Helsearkiv bedriften Flokk på Røros for å kartlegge hva de kan samarbeide om og generell erfaringsutveksling.

I september besøkte Norsk Helsearkiv bedriften Flokk på Røros for å kartlegge hva de kan samarbeide om og generell erfaringsutveksling. Bakgrunnen for besøket er at medlemsbedriften i Næringsforum i Fjellregionen, Flokk – praktiserer LEAN. Dette er en metode for å forbedre og effektivisere for eksempel produksjonsprosesser i bedriften.

https://www.flokk.com/global/hag

https://www.retten.no/pa-denne-maten-kan-vi-finne-ut-av-hva-vi-kan-samarbeide-om-og-hva-vi-kan-dele-erfaringer-rundt/s/5-44-696079