Nytt styre i Næringsforum i Fjellregionen

1 september 2022 tar Rådhuset Vingelen over den daglige ledelsen av Næringsforum i Fjellregionen.

1 september 2022 tar Rådhuset Vingelen over den daglige ledelsen av Næringsforum i Fjellregionen.

Bak fra venstre: Styremedlem Ole Petter Hansæl, styremedlem Terje Lysholm og nestleder Bjørn Børresen.
Foran fra venstre: Styremedlem Ann Brudevoll, styremedlem Kjetil Kvarteig, daglig leder Silje Frogner Tangen, styreleder Ottar Tollan og styremedlem Eirin Ulvan.

https://www.retten.no/silje-tar-over-den-daglig-ledelsen-i-nif-og-far-med-seg-dette-nye-styret/s/5-44-688578