Dramatisk nedgang i passasjertall på Røros Lufthavn

NiF ønsker i den forbindelse innspill fra medlemmer på hva som er de viktigste årsakene (foruten redusert reiseaktivitet) til at din bedrift ikke bruker flyplassen i like stor grad som før.

Ber om at følgende årsaker prioriteres fra viktigste til minst viktige årsak:

–             Håndtering av smittevern

–             Flytider / rutetabell

–             Regularitet / pålitelighet

–             Manglende mulighet for gjennomgående billett

–             Priser

–             Komplisert å kjøpe billett

–             Annet (spesifiser)

Send gjerne dine innspill til post@fjellforum.org