Kommunedelplan for Tynset by 2022-2035

Kommunestyret i Tynset kommune har vedtatt oppstart av kommunedelplan for Tynset by, samt å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn og høring.

Kommunedelplan for Tynset by 2022-2035 oppstart av plan og høring av planprogram finner du her: www.tynset.kommune.no/aktuelt/kommunedelplan