Videre arbeid i forhold til Nasjonal Transportplan 2022-2033

Samferdselsminister Knut Arild Hareide varslet i et intervju med Aftenposten at det må kuttes kraftig i NTP, som skal legges fram til våren for å oppnå en mer realistisk plan.

Flere store prosjekter som IC både til Halden og Lillehammer kan bli foreslått kuttet. Det kan samtidig åpne for gjennomføring av mindre investeringer med god samfunnsnytte.

I ordskiftet ble det blant annet uttrykt bekymring for gjennomføringen av «Godspakke Innlandet» med elektrifisering mellom Hamar og Kongsvinger via Elverum. Det store spørsmålet er hvordan Elektrifisering av Rørosbanen skal oppnå større oppmerksomhet og komme lengre fram i køen.

20. oktober er det duket for dialogmøte hvor Næringsforum i Fjellregionen deltar for å snakke næringslivets sak. Les referat fra Jernbaneforum Røros – Solør sitt årsmøte her.