Nye flytider fra Røros

Det er gledelig at Air Leap er lydhør for innspill fra næringslivet. Det gjør at vi fra 1. april får en ny avgang fra Gardermoen på formiddagen, som igjen gir kortere leveringstid på hastepost og gjør vår region mer tilgjengelig for dagsmøter.

Det er gledelig at Air Leap er lydhør for innspill fra næringslivet. Det gjør at vi fra 1. april får en ny avgang fra Gardermoen på formiddagen, som igjen gir kortere leveringstid på hastepost og gjør vår region mer tilgjengelig for dagsmøter.

Flyruten mellom Røros og Oslo ble konkurranseutsatt våren 2109 og Air Leap vant anbudet. Lufthavnrådet har etter den tid vært i løpende dialog med flyselskapet med hensikt å bidra til å finne de beste løsningene for regionens behov og best mulig passasjertall for flyselskapet.

Det er gledelig å se at Air Leap velger å benytte Røros som base for flyet, og dermed ha det parkert i hangar på Røros om natten. Dette antas å være positivt for regularitet, da tåke kan hindre landing på Røros tidlig på morgenen.

Air Leap har også valg å lytte til ønsket fra næringsliv om en rute fra Oslo tidlig på formiddagen, men sen nok til å få med innkommende trafikk til Gardermoen, inkludert pakkepost/il-post. Dette vil f.eks kunne gi næringslivet en mulighet til å fly inn gjester på dagsmøter. Det vil også kunne gi kortere leveringstider på hastepost til næringsliv og private i regionen.

Nytt tilbud trer i kraft 1.april 2020, men følgende avgangstider:

Mandag til fredag:
06.35 – 07.35: Røros – Oslo
09.30 – 10.30: Oslo – Røros
16.35 – 17.40: Røros – Oslo
18:15 – 19.15: Oslo – Røros

Søndag:
13.25 – 14.25: Røros – Oslo
15.05 – 16.05: Oslo – Røros
16.35 – 17.40: Røros – Oslo
18:15 – 19.15: Oslo – Røros

Flyruten mellom Røros og Oslo er en FOT-rute (Forpliktelser til offentlig tjenesteyting). Det betyr at det stilles krav til setekapasitet, ruteføring og maksimumspris på billetter fra det offentlige ved samferdselsdepartementet.