nif

Kontakt oss

Har du spørsmål om Næringsforum i Fjellregionen og vår virksomhet, ta gjerne kontakt:

Styret

Leder Arne Horten 901 05 593  arne.horten@infonett.no 
Styremedlemmer Arne Støholen 907 29 347 arne@stoholen.no
  Kristin Aas Berntsen 412 68 820 kristin.aas-berntsen@ue.no
  Torbjørn Iversen 957 44 825 torbjorn.iversen@roros.net
  Maren Todal 971 59 074
maren@formtilfjells.no
Varamedlemmer Jakob Nordstad 970 03 854 jn@planraad.no
  Kristin Siksjø 416 93 847 kristin.siksjo@kvestor.no
Sekretariat Petter Hermansen 997 50681 post@fjellforum.org

Postadresse: NIF v/Rådhuset Vingelen, Sagmoen, 2542 Vingelen