nif

Styret i Næringsforum i Fjellregionen

Styret består i 2019 av:

  • Styreleder: Sigrid Martine Jansen 
  • Nestleder: Arne Horten
  • Merete Hektoen
  • Jakob Nordstad
  • Per Arild Aas Eggen
  • Terje Lysholm