nif

Næringsforum i Fjellregionen fortsetter runden der vi besøker medlemsbedrifter.

Mandag 12. oktober 2015 var Infonett Røros vertskap for styremøtet. Infonett Røros AS ble stiftet i 2001, og er et heleid datterselskap av Røros Elektrisitetsverk AS.

For noen dager siden deltok jeg sammen med et 20-talls andre på to seminarer om ulike utviklingsprosjekter for Fjellregionen.

Morten Ørbeck fra Østlandsforskning viste hvordan sentraliseringen i Norge har skutt voldsomt fart de to siste tiårene.

Tema for NHOs årskonferanse i januar er Læringslivet, hvordan "norsk produktivitet og konkurransekraft er direkte resultater av den kompetansen vi bygger i utdanning og gjennom arbeid." NHO ønsker å stille spørsmålene "Hvordan skaper vi framtidas utdanningssystem, og hva er bedriftenes behov?" Hva er de regionale svarene på disse spørsmålene?

Hvem går du for? - av Hedvig Rognerud, sekretær NiF

Skrevet av Hedvig Rognerud fredag, 11 oktober 2013
I år handler TV-aksjonen om demens, denne sykdommen alle kjenner til gjennom noen de har møtt, men som det er så vanskelig å snakke om. Kanskje ikke så rart, fordi mennesker vi kjenner og er glad i, gradvis forandrer seg og endrer både atferd og personlighet. De gode samtalene bytter plass med konstant repeterende tema eller springende, usammenhengende logikk.

Det sikreste vi vet om fremtiden er at verken Hedmark, Norge eller verden blir som i dag. Vi vet også med sikkerhet at en stor del av fremtidens arbeidsplasser ennå ikke er skapt.

Nyhetsbrev

Meld deg på NIFs nyhetsbrev, og motta nyttig informasjon og faglig informasjon.