nif

Næringsforum i Fjellregionen (NiF)

Næringsforum i Fjellregionen sitt hovedformål er å bidra til vekst, utvikling og etableringslyst for næringslivet i Fjellregionen.

Formålet skal oppnås ved at Næringsforumet dekker følgende områder:

  • Ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser
  • Forbedre regionens rammevilkår
  • Gjennomføre konkrete utviklingsprosjekter
  • Skape møteplasser for nettverksbygging
  • Være næringspolitisk talerør overfor myndigheter og eksterne næringsorganisasjoner
  • Engasjere seg i faglige, samfunnspolitiske spørsmål som en partipolitisk uavhengig forening

Vil du bli medlem i NiF? Kontakt Sekretariatet via post@fjellforum.org.

Faktaark for NiF 2013

0000023BVi har utarbeidet et faktaark om næringsforum i fjellregionen, som inneholder relevant informasjon både for medlemmer og ikke-medlemmer. Her står det litt om målsetninger for organisasjonen, hva vi jobber med og om priser for medlemsskap.

pdfFaktaark 2013 NiF.pdf