nif

Medlemsfordeler

Vurderer du medlemskap? Les mer om hva vi står for, og hva du får som medlem.

Les mer

Aktuelt

NiF besøker medlemsbedriftene i regionen: Presentasjon av Infonett Røros

Næringsforum i Fjellregionen fortsetter runden der vi besøker medlemsbedrifter.

Mandag 12. oktober 2015 var Infonett Røros vertskap for styremøtet. Infonett Røros AS ble stiftet i 2001, og er et heleid datterselskap av Røros Elektrisitetsverk AS.

Les mer...

Vi ønsker velkommen til neste styreforum på Kompetansesenteret (Tynset) 26. april, et samarbeid med Tynset næringsforening og advokatfirmaet Storeng, Beck og Due Lund. 

Tid: 08.30-10.00 inkl. frokost
Tema: Bemanning der virksomheten har skiftende behov for arbeidskraft
Påmelding til post@fjellforum.org innen 19. april. Pris medlemmer i NiF eller Tynsert næringsforening: kr 500,-  Pris andre: 700,- 

NiF har nå avholdt sitt årsmøte for 2013, og her er det nye styret, enstemmig valgt:

Ketil Leteng, styreleder (ikke på valg)

Geir Schjølberg, nestleder (gjenvalgt til 2015)

May Kristin Knutsen (ikke på valg)

Kristin Aas Berntsen (ny, til 2015)

Bjørn Frydenborg (ikke på valg)

Vara:

Kristin Siksjø (gjenvalgt til 2015)

Maren Todal (ny, til 2015)

pdfÅrsmøtereferat 2013.pdf

Vi ønsker det nye styret lykke til!

NiF avholder årsmøte på Rørosregionen næringshage fredag 15. mars. 

I forkant av årsmøtet blir det frokostmøte for medlemmene, med tema «OMSTILLING OG VEKST».

RAMME FOR MØTET:

08.30                 frokost klar

09.00 – 10.30:    frokostmøte

11.00 – 12.00:    årsmøtesaker

Avsluttes med lunsj.

 

Minner om næringslivslunsj på SUM messa onsdag, med Dag Jørun Lønning, rektor ved Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling!
Arrangøren skriver:
"Vi har gleden av å invitere til Lunsjmøte 30.01.– Arr. Skapende Ungdomsmesse 2013. Tradisjon tro inviterer vi offentlig og privat næringsliv til lunsjmøte i forbindelse med Skapende Ungdomsmesse (SUM). Lunsjmøtet arrangeres i år i Kulturhuset på Tynset 30.01. fra kl 11–12. Lunsjmøtet er gratis!"

NiF har i samberbeid med Tynset næringsforening inngått avtale med advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund om STYREFORUM i form av 4 frokostmøter i løpet av 2013 med styrearbeid som tema. Første møte er fredag 8. februar.  Sted: Kompetansesenteret (tidl. Fjellregionen næringshage), Aumliveien 4c, Tynset. 

Tema: Samspillet mellom daglig leder og styre. Ansvarsfordeling, kompetanse og myndighet mellom dagtlig leder og styre. 

Pris:  Kr. 500,- for medlemmer i NiF eller Tynset næringsforening. 700,- for andre. 

Påmelding: post@fjellforum.org innen 1. februar. 

Nyhetsbrev

Meld deg på NIFs nyhetsbrev, og motta nyttig informasjon og faglig informasjon.