nif

Medlemsfordeler

Vurderer du medlemskap? Les mer om hva vi står for, og hva du får som medlem.

Les mer

Aktuelt

NiF besøker medlemsbedriftene i regionen: Presentasjon av Infonett Røros

Næringsforum i Fjellregionen fortsetter runden der vi besøker medlemsbedrifter.

Mandag 12. oktober 2015 var Infonett Røros vertskap for styremøtet. Infonett Røros AS ble stiftet i 2001, og er et heleid datterselskap av Røros Elektrisitetsverk AS.

Les mer...

Et lite «vitensenter» er under planlegging i Fjellregionen. Dette vitensenteret, eller Newtonrommet, vil fungere som et felles ressurssenter innen realfaglig undervisning for skoler i regionen. Å skape et slikt unikt tilbud i regionen, krever et godt samarbeid mellom skoler, kommuner og næringsliv. Prosjektleder Simen Killingmo ber på vegne av Regionrådet om innspill og engasjement fra næringslivet i oppbyggingsfasen.

Les mer om Newtonrommet her: pdfNewtonrom Fjellregionen - informasjon til næringslivet

Programmet for lederforum 15-16 oktober 2013 er klart.

Næringsforum inviterer til 1 ½ inspirerende dag(er) på Fjällnäs, med forebygging av uønskede hendelser på dagsorden.  Korrupsjonsjeger Helge Kvamme loser oss trygt gjennom både forebygging og håndtering av ulike kriser en bedrift kan rammes av, enten det er ulykker, brann, økonomiske misligheter, feilvurderinger, avtalebrudd eller bortfall av kundegrunnlag.  Programmet kan du laste opp her: pdfLederforum høst 2013

Næringsforum i Fjellregionen har valgt DMT Alvdal og Kommuniké som felles leverandør av arbeidslivskonferansen Vilje & Vekst 2014. Konferansen går av stabelen i april neste år, og tema for konferansen blir Forskning og Utvikling.

Formålet med møtet er å informere om lærlingeordningen og utveksle ønsker og erfaringer fra skole, næringsliv og lærlinger.

Tid og sted: Kompetansesenteret Tynset (Tidl. Næringshagen) torsdag 6. juni kl. 08:30 – 10:30

PÅMELDING INNEN 3. JUNI TIL POST@FJELLFORUM.ORG ELLER TLF. 90 36 30 96

NiF inviterer sammen med Sintef til informasjonsmøte m/frokost 22. mai om Vekstprogram for Fjellregionen 2. 

L
Sted: Kompetansesenteret Tynset

Tid: 0830-1030

Påmelding: post@fjellforum.org innen 16. mai

SINTEF har vinteren 2012/13 kjørt et vekstprogram for 10 bedrifter i Røros/Os, med Røros kommune som samarbeidspart. Vekstprogrammet fungerer godt, og nå ønsker NiF sammen med SINTEF å se på muligheten for å kjøre en runde to der bedrifter fra hele Fjellregionen deltar. Programmet støttes av bla Rørosbanken, og Innovasjon Norge støtter bedriftsdeltakelse (individuell vurdering).

 

Nyhetsbrev

Meld deg på NIFs nyhetsbrev, og motta nyttig informasjon og faglig informasjon.